Adószám: 19212553-2-43

Bankszámlaszám, IBAN: HU45 10700598 – 71586436 – 51100005

Kis lépés egy alapítónak, hatalmas ugrás a balettnövendékeknek!

2019-ben hívtuk életre a Magyar Nemzeti Balettintézet művészeti tevékenységét segítő alapítványt, melynek munkájában a szakma érdemes művészei, befektetők és laikus, de elhivatott szülők is közreműködnek.

Az alapító Aradi Mária nemzetközileg elismert balettművész.

A kuratórium elnöke Steiner-Isky Annamária.

Alább szeretnénk részletes tájékoztatást adni a küldetésünkről és felvetni az együttműködés lehetőségét az intézet és a növendékek fejlődésének támogatása érdekében.

Az Alapítvány szervezetileg önálló egység, küldetése azonban szervesen összefügg a Magyar Állami Operaház égisze alá tartozó, Solymosi Tamás művészeti koncepciója mentén működtetett Nemzeti Balettintézettel.

Missziónk

Elsődlegesen a Magyar Nemzeti Balettintézet szakmai és oktatási tevékenységének támogatása, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Az Alapítvány célul tűzte ki egy, a Solymosi Tamás érdemes és nemzetközileg elismert táncművész által vezetett Magyar Nemzeti Balettintézet egyedi szellemiségét és metodikáját tükröző alapfokú művészeti képzés szakmai, tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, előmozdítását, művészeti koncepció kidolgozásához nyújtott támogatását. Az Alapítvány hozzá kíván járulni a hazai balettutánpótlás képzés népszerűsítéséhez, szakmai és pénzügyi támogatás révén új produkciók létrehozásához, továbbá támogatni kívánja a növendékek színpadi produkciókban való szerepvállalását, illetve ún. „junior company” létrehozásában is segítséget kíván nyújtani. Az Alapítvány célja továbbá nemzetközi balett szakmai együttműködések előmozdítása, beleértve külföldi mesterek hazai szerepvállalásának előmozdítását is, illetve egy mecenatúra rendszer létrehozása és működtetése. Az Alapítvány ösztöndíjakkal kívánja támogatni az arra érdemes és rászoruló növendékek oktatását, valamint támogatni kívánja az intézeti balettmesterek oktatási tevékenységét.

Az Alapítvány mecénási szerepkörében sokan látnak fantáziát, támogatják a szakmai, diplomáciai, pénzügyi és széles értelemben vett művészeti elképzeléseket, melyeket az alapítói okiratban az alapító és a kuratórium lefektetett.

Az alapítvány munkáját a kultúra iránt elkötelezett mecénások támogatták az elmúlt évben, melyből az oktatási tevékenység számos formáját finanszírozzuk, beleértve a versenyeken való részvételt vagy a tanulmányi ösztöndíjat.

Megtisztelő adományaikat és javaslataikat örömmel fogadjuk, valamint állunk szíves rendelkezésükre a továbbiakban. Kiemelten számot tartunk a szülői javaslatokra, hiszen a balett az egész család számára életforma is egyben.

Adományozás: CIB Bank

10700598 – 71586436 – 51100005
Magyar Állami Operaház Balettnövendékeiért Alapítvány

Kapcsolat

mecenas@balettnovendekekertalapitvany.hu

Postacím

1118.Bp. Dayka Gábor utca 3.